Privacy Policy

ENG

1) Guarantees Privacy

Protecting the privacy of Techspert visitors is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.

2) Consent

By using the information and services on Techspert, you agree to our privacy policy and the terms and conditions we have included.

3) Questions

If you would like to receive more information, or if you have questions about the privacy policy of Klaas Allaar and specific Techspert, you can contact us by e-mail. Our e-mail address is klaas.allaer@techspert.be.

4) Monitoring visitor behavior

Techspert uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor moves on the website and which pages are visited. That is a common way of working for websites because it is based on the quality of the users. The information we send out via cookies includes IP addresses, browser type and home pages visited.

We also monitor where visitors first visit the website and from which page they leave. We keep this information anonymously and is not fundamental to other information.

5) Use of cookies

Techspert places cookies with visitors. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to track how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

6) Disable cookies

You can choose to disable cookies. You do this by using the options of your browser. You will find more information about these options on the website of the provider of your browser.

7) Third Party Cookies

It is possible that third parties, such as Google, advertise on our website that we use another service. placed third parties in cases of cookies. These cookies cannot be influenced by Techspert.

NL

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Techspert is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op Techspert te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Klaas Allaar en specifiek Techspert, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is klaas.allaer@techspert.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

Techspert maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

Techspert plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Techspert te beïnvloeden.